401 dni
16H 17M 41S
NEWS
16.01.11
« POWRÓT

ZBIGNIEW GUTEK GUTKOWSKI DRUGI NA MECIE DRUGIEGO ETAPU VELUX 5 OCEANS


Pomimo k?opotów sprz?towych Polak zameldowa? si?, w niedziel? 16 stycznia o godzinie 18.27 czasu polskiego, na mecie drugiego etapu wokó?ziemskich regat VELUX 5 OCEANS, zajmuj?c tym samym fantastyczn? drug? pozycj?. Licz?ca tym razem 7000 mil morskich trasa do Wellington w Nowej Zelandii by?a wyj?tkowo trudna i d?uga dla wszystkich zawodników. Druga lokata Gutkowskiego to kolejny wielki sukces polskiego ?eglarza.

Zbigniew Gutek Gutkowski po raz kolejny zako?czy? etap na drugim miejscu, co zwi?ksza jego punktacj? w klasyfikacji generalnej i daje ?wietne wyj?cie do dalszej rywalizacji w pozosta?ych jeszcze trzech etapach regat. Kilka minut po zej?ciu na l?d Gutek powiedzia?:

„Bardzo si? ciesz?, ?e dojecha?em w ca?o?ci i ?e nic si? nie popsu?o na jachcie przez ten samoster, z którym mia?em tyle problemów, co nara?a?o moje ?ycie i jacht. No i jestem zadowolony, ?e tak szybko przyp?yn??em po Bradzie, on nawet nie zd??y? dobrze si? wyspa? a ju? przyszed? mnie odwiedzi?”. Bardzo zm?czony, Gutkowski przyzna?, ?e mia? ci??kie chwile: „Po raz pierwszy w ?yciu si? ba?em, dosta?em w tym etapie mocno w ko??. Nie chodzi nawet o sztormy, które mieli?my trzy, wi?c sporo jak na jeden etap, ale o elektronik? – jak to nie dzia?a, nie da si? p?yn??. Dwa razy w ?rodku nocy nie wiedzia?em, gdzie jest góra a gdzie dó?, bo by?em ?aglami przyklejony do wody”.

Rejs Gutkowskiego z Kapsztadu w Afryce do Wellington w Nowej Zelandii trwa? 31 dni, 8 godzin i 27 minut, a sternik i jego jacht Operon Racing w sumie pokonali 7753 mile morskie, ze ?redni? pr?dko?ci? 10.3 w?z?a. Miejsce drugie daje Gutkowi kolejne 10 punktów w klasyfikacji generalnej.

Po raz kolejny Polak udowodni?, ?e jest naprawd? ?wietnym ?eglarzem. Pomimo tego, i? jego jacht jest najstarszy we flocie, Gutek przez dwa dni prowadzi? stawk?, a przez 21 dni utrzymywa? si? na drugiej pozycji. Gdyby nie powa?na awaria samosteru, która zaskoczy?a go na ?rodku Oceanu Po?udniowego w drugim tygodniu rejsu, w trakcie ?wi?t Bo?ego Narodzenia, mia?by powa?ne szanse na lepszy wynik.

Zbigniew „Gutek” Gutkowski, 36-letni ?eglarz z Gda?ska, wystartowa? na jachcie Operon Racing klasy Eco 60 w gronie pi?ciu zawodników z portu w Kapsztadzie (RPA) 16 grudnia. Równo po tygodniu obj?? prowadzenie i na dzie? przed Wigili? mo?na by?o przypuszcza?, ?e ?atwo go nie odda. Niestety zepsu? si? autopilot, który ju? w pierwszym etapie regat sprawia? Gutkowi problemy, ale wtedy uda?o mu si? naprawi? urz?dzenie na morzu. W Kapsztadzie samoster by? serwisowany przez specjalist?.

Brak sprawnego autopilota oznacza? ogromne komplikacje oraz bezpo?rednie zagro?enie dla jachtu i zawodnika. Samoster wy??cza? si? w najmniej oczekiwanych sytuacjach, powoduj?c niekontrolowane zwroty przez ruf?, co przy silnym wietrze i ogromnej fali, jaka wyst?puje w tym rejonie ?wiata grozi?o w najlepszym razie utrat? masztu, a w najgorszym wywrotk?. Po kilku dniach i licznych próbach usuni?cia awarii Zbigniew Gutkowski opanowa? sytuacj? na tyle, ?e by? w stanie przewidzie?, przy jakim kursie i kiedy mog? wyst?powa? problemy, co pozwoli?o mu znów my?le? o nawi?zaniu walki z rywalami, którzy w mi?dzyczasie go wyprzedzali, bez przeszkód ?egluj?c do celu.

Pierwszego stycznia polski jacht znów p?yn?? na drugiej pozycji. Pó?niej, w trakcie silnego sztormu, który wszystkim zawodnikom da? si? powa?nie we znaki, gdy Gutek ?eglowa? bardzo blisko Dereka Hatfielda (Active House), jeszcze dwukrotnie zamieniali si? miejscami, ale przewagi wynosi?y zaledwie po kilka mil. Od 9 stycznia Operon Racing nie da? si? ju? wyprzedzi? i zaczyna? szybko odrabia? straty do Brada Van Liewa na Le Pingouin, który mia? wtedy kilkaset mil przewagi.

Gutek zastosowa? w trakcie podej?cia do Nowej Zelandii wyj?tkow? strategi? i zdecydowa? si? wykorzysta? uk?ad meteorologiczny pozwalaj?cy na podej?cie do Wellington od po?udnia, czym zaskoczy? komisj? regatow?. Decyzja okaza?a si? dobra i Gutek dop?yn?? do mety nieca?? dob? za zdobywc? pierwszego miejsca, Amerykaninem Bradem Van Liewem, po wspania?ej i do samego ko?ca pe?nej emocji rywalizacji, z przewag? ponad 190 mil nad Kanadyjczykiem Derekiem Hatfieldem.

Zako?czony dzi? przez Gutkowskiego etap jest drugim spo?ród pi?ciu sk?adaj?cych si? na ca??, licz?c? 30 000 mil morskich tras? dooko?a ?wiata. Start kolejnego odcinka 6 lutego z Wellington w Nowej Zelandii do Punta del Este w Urugwaju.

Regaty VELUX 5 OCEANS to wokó?ziemskie regaty samotników z przystankami w pi?ciu portach etapowych. ?eglarze wystartowali z La Rochelle we Francji 17 pa?dziernika 2010. Do Kapsztadu (7500Mm) dop?yn?li po oko?o miesi?cu. Start drugiego etapu do Wellington w Nowej Zelandii mia? miejsce 16 grudnia 2010 (7000Mm) a pokonanie tej trasy równie? zaj??o zawodnikom miesi?c. Kolejny etap prowadzi do Punta del Este w Urugwaju (5800Mm, start 6 lutego 2011), sk?d 27 marca zawodnicy wyp?yn? do Charleston w USA (5700Mm). W pi?tym etapie (start 14 maja) powróc? do francuskiego La Rochelle (3600Mm) i tym samym wokó?ziemska p?tla licz?ca ok. 30 000 mil morskich zostanie zamkni?ta.

www.velux5oceans.plautor: Agata Boksa

« POWRÓT


Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Zamknij okno [x]

REJESTRUJ

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

E-mail:

REDAKCJA SAILPORTAL.PL

bluefin"at"interia.pl

Telefon komórkowy:

+48 601 233 434

Formularz KontaktowyImię i nazwisko
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść wiadomości

* pola obowiązkowe
Aby wysłać formularz wpisz hasło z obrazka
obrazek