NEWS
01.07.17
- Sailnews Polska
« POWRÓT

Skandal w cyklu regat Zachodniopomorskiego Pucharu Sezonu ORC 2016 ZOZZ - Sędzia odmówił realizacji orzeczeń Odwoławczego Kolegium Sędziów PZŻ


Aktualizacja 13.07.2017

Tym razem co dalej z Etapowymi Regatami rodzinnymi i kto i po co przy nich majstruje z NHC? 

Dla czego ERT zatracają wartości rodzinne i integracyjne na rzecz ściganctwa, punktacji do wszystkich możliwych pucharów sezonów dla ścigantów ....?

Dla czego ZOZŻ nie podtrzymuje tradycji świetnych edycji pozwalając na kolejne co roku dziwne eksperymenty nowych organizatorów?

KLIKNIJ


Aktualizacja 06.05.2017

Link do ciekawego artykułu przesłanego przez naszego czytelnika. Tekst dotyczy jakości sędziowania regat w Polsce

KLIKNIJ

 


Aktualizacja 01.05.2017

 

Link do artykułu w sprawie nieprawidłowości w pomiarach i świadectwie ORC Mistrz Polski ORC 2016 jachtu Good Speed, list żeglarzy z Trójmiasta, przeprosiny mierniczego, co dalej?

KLIKNIJ


Aktualizacja 01.03.2017

Doszły do nas informacje o nieprawidłowoścciach w przeprowadzeniu i obliczeniu wyników w Pucharze Sezonu KWR 2016 ZOZŻ, który organizowany był przez te same osoby co Puchar Sezonu ORC ZOZŻ, jak również nieprawidłowości w wynikach regat sędziowanych przez jedną Panią Sędzię z zachodniopomorskiego. To osoba która popełnia kardynalne błędy w sędziowaniu w większości prowadzonych przez siebie regat, niestety nawet w przypadku zgłoszeń uczestników przed wyścigami, że pojawiły się błędy - Pani ta nie reaguje.

Czy tak ma wyglądać sędziowanie w Zachodniopomorskim?

Zachęcamy wszystkich żeglarzy zainteresowanych rzetelnym sędziowaniem w regatach o zgłaszanie do nas wszystkich zauważonych problemów - będziemy je publikować.

bluefin@interia.pl

601233434


Aktualizacja 14.02.2017

Dnia 12.02.2017 uśmiechnięte grono oficjeli ZOZŻ wręczyło nagrody cyklu regat Zachodniopomorskiego Pucharu Sezonu ZOZŻ 2016. Wyniki zostały w roku 2016 ordynarnie zmanipulowane.

W związku z dotychczasową bezsilnością uczestników regat i imprez w Zachodniopomorskim rozpoczynamy:

"Kampanię na rzecz uzdrowienia sędziowania i organizacji regat w Zachodniopomorskim" KLIKNIJ TU ABY POZNAC WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW


Postanowiłem skrócić cały wątek skandalu ponieważ rozrósł się on do gigantycznych rozmiarów i każdy wątek ma dziesięć podwątków.

Apeluję do wszystkich żeglarzy startujących w regatach w zachodniopomorskim:

- wymagajmy odpowiednich standardów pracy od sędziów i wymagajmy należytego wywiązywania się ich ze swoich obowiązków, bez tego będzie jak jest .... a jest coraz gorzej 

- wymagajmy od organizatorów realizacji imprez i regat zgodnie z zawartą umową (zawiadomienie, regulamin), oraz wymagajmy od organizatorów egzekwowania właściwej pracy od zatrudnionych sędziów

Dopóki sami żeglarze będą bagatelizować nierzetelne działania sędziów i organizatorów do póty sytuacja się nie zmieni, a uczestnicy będą traktowani jak idioci.

Dzisiaj organizacja regat w zachodniopomorskim to najczęściej odfajkowanie kolejnej edycji, a organizacja traktowana jest jako: (prywatna impreza i zabawa) słowa jednego z organizatorów, który pozwolił sobie na straszenie mojej osoby.

(zostałem poszkodowany w jego imprezie przez niezgodne z przepisami PRŻ decyzje Sędziego Głównego i przez odmowę przez tego samego Sędziego realizacji orzeczeń Kolegium Sędziów PZŻ, organizator nie dość że nic nie zrobił w tej sytuacji to jeszcze próbował mnie straszyć .... sit !!!!!) 

Warto tu dodać, że integracyjne imprezy o charakterze rywalizacji mogą być organizowane według zasad dowolnych, organizacja "Regat" wiąże się z konecznością spełnienia określonych warunków i przebiegu regat zgodnie z PRŻ i innymi przepisami.

Ogólne Wnioski:

1 - W zachodniopomorskim pracuje grupa Sędziów PZŻ; która wykonuje swoje obowiązki skrajnie nierzetelnie, wbrew przepisom PRŻ (co roku praktycznie w większości regat dochodzi do błędów sędziów). Co ciekawe w większości przypadków nie przyznają się oni do błędów, a próby interwencji uczestników w tych sprawach są zamiatane pod dywan

2 - Większość organizatorów w zachodniopomorskim nie egzekwuje właściwego wykonywania obowiązków przez zatrudnianych przez siebie sędziów, a skoro oni nie są oni rozliczani ze swojej pracy to robią co chcą .... znam wiele przypadków pełnej akceptacji nierzetelnych działań sędziów przez organizatorów i zamiatania błędów pod dywan, niektóre z nich mogą być celowe i mogą mieć charakter celowego ustawiania wyników (przykład cyklu regat zachodniopomorskiego Pucharu Sezonu ORC ZOZŻ 2016)

3 - Większość organizatorów nie wywiązuje się z zapisów w dokumentach regat stworzonych przez samych siebie, uczestnik najczęściej występuje w roli 'idioty" petenta i zazwyczaj nic nie może

3 - Większość regat w zachodniopomorskim organizowana jest wbrew obowiązującym przepisom, a uczestnicy są świadomie wprowadzani w błąd w dokumentach, że startują w regatach, a tymczasem większość z tych wydarzeń nie spełnia żadnych kryteriów wymaganych dla regat w Polsce (na 8 regat zaliczanych do Pucharu Sezonu ZOZŻ 2016 ORC w najbardziej sportowej międzynarodowej formule regatowej jachtów morskich - tylko jedna została zorganizowana prawidłowo w oparciu o licencję PZŻ na przeprowadzenie regat, jedna miała nieprawidłową licencję ZOZŻ, pozostałe organizowane były bez licencji, we wszystkich imprezach w dokumentach zgłoszeniowych użyto )

4 - Uczestnik zawiera swojego rodzaju umowę z organizatorem na podstawie zawiadomienia i regulaminu imprezy i ma prawo do tego aby regaty były zorganizowane zgodnie z umową i zapisami - uczestnicy płacą za wykupienie pewnego rodzaju usługi) - organizator ma obowiązek wywiązać się z tej umowy, niestety w zachodniopomorskim najczęściej się z niej nie wywiązuje.

5 - Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski nie prowadzi żadnych działań, aby unormować kwestię organizacji regat w zachodniopomorskim, wręcz przeciwnie: w rozmowie z Andrzejem Armińskim Przewodniczącym Komisji Żeglarstwa Morskiego i Turystyki ZOZŻ i organizatora najbardziej sportowego Pucharu Sezonu ORC ZOZŻ usłyszałem, że licencja PZŻ na organizację regat nie jest potrzebna i że w zachodniopomorskim nie ma zwyczaju jej wykupywania. To świadoma deklaracja łamania podstawowych zasad organizacji regat w Polsce i to przez przedstawiciela Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, który powinien dbać o standardy regat w regionie.

Dalej trwa pat w sprawie, lawina bezprawnych decyzji w opisywanych przeze mnie regatach podjętych przez Sędziego Głównego Jerzego Kaczora i nie realizowanie orzeczeń Kolegium Sędziów PZŻ, spowodowały brak możliwości skorygowania punktacji sezonu cyklu regat. rozdano nagrody na podstawie zmanipulowanych celowo wyników.

Organizator cyklu regat Zachodniopomorskiego Pucharu Sezonu ORC 2016 Andrzej Armiński nadal unika jakiegokolwiek kontaktu ze mną, paszkwil z kłamstwami dotyczącymi wagi jachtu Bluefin II i oszczerstwami pod moim adresem nadal wisi sobie na stronie ZOZŻ (autor Wojciech Denderski, osoba zlecająca publikację Andrzej Armiński)

Zarząd ZOZŻ - wydaje się, że kompletnie nie rozumie całej sytuacji i nie reaguje na nieprawidłowości w organizacji cyklu (z ramienia ZOZŻ) nie reaguje na błędne decyzje sędziego Jerzego Kaczora (czonek Jury Zachodnipomorskiego Pucharu Sezonu), jak również nie reaguje na błędy w organizacji organizatora z ramienia ZOZŻ cyklu Regat Andrzeja Armińskiego

Wręcz odwrotnie: Zarząd ZOZŻ próbuje kryć w/w osoby i twierdzi że wszystko jest ok i że to osoby kryształowe. sic !!!

Niestety tak wygląda standard organizacji regat  (przypomnę że większość organizowana jest bez licencji PZŻ więc powinniśmy je nazywać imprezami żeglarskimi)

Przypomnę, że głównym moim planem na sezon 2016 była bardzo ambitna rywalizacja żeglarza solo z załogami w cyklu regat Zachodniopomorskiego Pucharu Sezonu ORC, na bardzo trudnej technicznie trasie (7 wyścigów typu up & Down w trakcie każdej imprezy).

Opłaciłem wpisowe do wszystkich regat, poświęciłem swój czas, wykonałem katorżniczą pracę rywalizacji na trasie regat, forsowałem sprzęt i jacht. 

W zamian co otrzymałem:

w trzech regatach skrajnie nierzetelne sędziowanie regat przez Sędziego kaczora (lawina błędów), który działał najprawdopodobniej na polecenie Andrzeja Armińskiego, nierealizowanie zapisów zawiadomienia o cyklu przez Armińskiego, stronnicze działania Jury cyklu sezonu na podstawie kłamliwego i oszczerczego paszkwila napisanego przez Denderskiego i opublikowanego na stronie ZOZŻ przez Armińskiego, olanie sprawy przez ZOZŻ, olanie mnie przez organizatorów (co ciekawe jeden z organizatorów zamiast przypilnować Sędziego do wywiązania się ze swoich obowiązków stwierdził, że regaty to zabawa, wszyscy mają w dupie mnie jako uczestnika, użyto nawet prób zastraszania mojej osoby)

Tak wygląda organizacja regat w najbardziej sportowej formule ORC w Zachodniopomorskim.

Są również pozytywne niewielkie aspekty sprawy:
1) Waga KWR przeszła proces wzorcowania (to nie to samo co legalizacja wymagana w ORC, ale przynajmniej jest jakiśdokument potwierdzający działanie tej wagi)

2) Mierniczy KWR przekazałże zmieni zasady zerowania wagi i odliczanai wagi pasów i łańcuchów (wcześniejsza nieprecyzyna metoda mogłą powodować duże błędy w pomiarach wagi jachtu)

3) Dzięki mojemu protestowi zwiększyła się świadomość w kwestii obowiązku posiadania licencji PZŻ na przeprowadzenie regat sportowych w klasach amatorskich (z 8 regat zaliczanych do sportowego cyklu regat ZOZŻ ORC tylko 1 regaty miały prawidłowo wystawioną licencję, 1 regaty miały nieprawidłowo wystawioną licencję ZOZŻ, pozostałe regaty nie miały wogóle licencji (więc formalnie były to imprezy żeglarskie, a zapisy w dokumentach świadomie wprowadzały uczestników w błąd, że to formalne regaty.

4) mam nadzieję, że Sędziowie i organizatorzy w zachodniopomorskim wezmą sobie w końcu do serca kwestię rzetelnego prowadzenia regat - albo sędziujesz zgodnie z przepisami PRŻ, albo nie sędziuj .... 

5) Z nowego kalendarza 2017 wynika, że ktoś w ZOZŻ podjał w końcu słuszne decyzje: regaty, które nie spełniają warunków organizacji sportowych regat w klasach amatorskich nie będą ujęte w cyklu Pucharu Sezonu ORC ZOZŻ, pozostały regaty Morskie. Zobaczymy jaki będzie regulain i zawiadomienie o cyklu (organizator cyklu nie wywiązywał się z zapisów zawartych przez siebie samego dokumentach)

6)  Mam nadzieję że zwiększyła się również świadomość uczestników vs organizatorzy i sędzia. Uczestnicy zawierają pewnego rodzaju umowę z organizatorem na udział w imprezie zorganizowanej według określonych przez oganizatora zasad. Jesli organizatorzy się nie wywiązują z realizacji umowy i robią to nierzetelnie należy reagować. Uczestnik płaci wpisow i ma prawo wymagać od organizatora spełnienia wszystkich warunków organizacji. Sędzia ma obowiązek sędziować zgodnie z przepisami zawartymi w zawiadomieniu, nikt tu nikomu łaski nie robi.

Uczestnik jest pewnego rodzaju klientem, a organizator wykonawcą usługi.

Do czasu gdy organizatorzy nei uświadomią sobie kto jest dla kogo, uczestnicy będą olewani, a regaty będą organizowane i sędziowane nierzetelnie. Organizator zatrudnia sędziego i powinien od niego wymagać rzetelnej pracy.

Chronologia wydarzeń poniżej:

Bluefin II i Krzysztof Krygier (solo v/s jachty załogowe) uczestniczą cały sezon regatowy w nowym cyklu Regat Zachodniopomorskiego Pucharu Sezonu ORC ZOZŻ 2016 - to główny cel startów w sezonie 2016. Nagroda główna 3000 pln i 8 regat zaliczanych do cyklu. Do Regat Przyjaźni Bluefin Ii prowadzi dużą przewagą punktową nad kolejnym jachtem i załogą (sponsorowaną przez A. Armińskiego)

03.09.2016 - rozpoczęcie Regat Przyjaźni (jak się później okazuje bez licencji na organizację regat PZŻ)

rano otrzymuję info od Sędziego po wyjściu na wodę, że W. Denderski złożył protest w imieniu jachtu Trochus II Komisji Sędziowskiej, precyzyjnie pytam czego dotyczy: Sędzia przekazuje, że dotyczy protestu technicznego, dopytuję o szczegóły - co jest napisane w proteście? otrzymuję odpowiedź niezgodność wyposażenia z przepisami OSR 4. Dalej dopytuję o szczegóły: otrzymuję odpowiedź w proteście nic więcej nie jest napisane.

Nie otrzymuję pisemnie protestu ani informacji o nim.

Po powrocie z 1 dnia regat po południu przychodzi Denderski (nie przedstawia się w jakiej roli pracuje) stwierdza, że będzie sprawdzane wyposażenie OSR i waga. 

Dopytuję wiedząc, że Sędzia twierdził że protest dotyczy wyposażenia OSR a nie wagi, pytam czy protest zawiera protest na wagę: Denderski odpowiada stanowczo że protest jachtu Trochus Ii dotyczy również wagi

wierzę na słowo, protestu nie widziałem ani nie otrzymałem do dziś a taki jest obowiązek KS.

Nie zostałem poinformowany przez załogę składającą protest o złożonym proteście (a taki jest obowiązek)

Z Komisją Sędziowską ustalamy, że ważenie odbędzie się w niedzielę 04.09.2016 w dniu nastepnym po wyścigu.

CDN

Załączniki:
Pismo o wykreślenie Regat Przyjaźni z Pucharu Sezonu ORC
Skarga na zachowanie mierniczego ORC i Andrzeja Armińskiego
Pismo o uchylenie decyzji Sędziego Głównego Regat Przyjaźni
Odpowiedź na werdykt Jury Zachodniopomorskiego Pucharu Sezonu ORC 2016
Świadectwo ORC po pełnym pomiarze
Sprostowanie nieprawdziwych informacji rozpowszechnionych przez stronę ZOZŻ
Orzeczenie 1 Zespołu odwoławczego Kolegium Sędziów PZŻ w spr. Bluefin II
Orzeczenie 2 Zespołu odwoławczego Kolegium Sędziów PZŻ w spr. Bluefin II
Odpowiedź na pismo Zarządu ZOZŻ 12.01.2017
Pismo do PBP w sprawie wykluczenia jachtu Bluefin II« POWRÓT


Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Zamknij okno [x]

REJESTRUJ

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

E-mail:

REDAKCJA SAILPORTAL.PL

bluefin"at"interia.pl

Telefon komórkowy:

+48 601 233 434

Formularz KontaktowyImię i nazwisko
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść wiadomości

* pola obowiązkowe
Aby wysłać formularz wpisz hasło z obrazka
obrazek