110 dni
15H 43M 50S
NEWS
01.02.21
- Sailnews Polska
« POWRÓT

Poszukujemy Sponsora Strategicznego i (lub) inwestora zainteresowanego wsparciem lub organizacją Baltic Polonez Cup Race i V Mistrzostw Samotników i Załóg Dwuosobowych


XXI edycja Baltic Polonez Cup Race 2021 i V Mistrzostwa Samotników i Załóg Dwuosobowych


Szanowni Państwo !!!!

Za nami jubileuszowa XX edycja Baltic Polonez Cup Race 2019. Niestety z powodu pandemii i zamknięcia akwenów Danii i Niemiec (Meklemburgii) - organizacja XXI edycji naszej imprezy w roku 2020 została odwołana. Na decyzję o odwołaniu miało wpływ również wycofanie z powodu pandemii wsparcia finansowego przez większość dotychczasowych sponsorów.

Chcemy wejść w kolejną dwudziestkę edycji z nowymi pomysłami, zmodyfikowaną odświeżoną formułą naszych regat. W roku 2020 pomimo pandemii udało nam się przeprowadzić i zakończyć kolejną renowację kultowego Pucharu Poloneza, którą wykonała wyspecjalizowana firma z Warszawy. Puchar doczekał się również nowego bezpiecznego pojemnika transportowego.

XXI edycja Regat Baltic Polonez Cup Race 2021 i V Mistrzostwa Samotników i Załóg Dwuosobowych planowane są w terminie 09-13.08.2021
Do realizacji kolejnej nowej edycji potrzebnie jest wsparcie finansowe, jak również znalezienie sponsora strategicznego lub poważnego inwestora, który zapewni stały rozwój i możliwość organizacji Baltic Polonez Cup Race w kolejnych latach.

Stąd nasz apel:
W związku z dalszym rozwojem imprezy poszukujemy:
- Sponsora Strategicznego
i (lub)
- Poważnego Inwestora, który podejmie się finansowania i organizacji imprezy w kolejnych sezonach.

Zainteresowane wsparciem i organizacją imprezy: instytucje, firmy, osoby prywatne prosimy o kontakt z Fundacją Żeglarską Sailportal.pl
Komandor regat: Krzysztof Krygier
mail bluefin@interia.pl
telefon: 601233434

____________________________
Baltic Polonez Cup Race to kontynuacja Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza. Impreza skupia czołówkę żeglarzy solo i załóg dwuosobowych startujących w Polsce. To prawdziwy sprawdzian morski dla żeglarzy na Bałtyku, pięć wyścigów na trzech różnych dystansach wszechstronnie sprawdzają umiejętności i wytrzymałość żeglarzy, oraz testują ich jachty. Główną nagrodą nadal pozostaje historyczny „Puchar Poloneza". Uczestnicy co roku otrzymują ręcznie wykonywane statuetki szklane przez Glass Studio Habrat z Krosna.
________________________________________
OGÓLNE INFORMACJE:
JEDNE Z NAJTRUDNIEJSZYCH I NAJWSZECHSTRONNIEJSZYCH REGAT - w rejonie Bałtyku i w Polsce (trwają tydzień) i składają się z pięciu wyścigów na trzech dystansach dla samotników i załóg dwuosobowych.
KONTYNUACJA HISTORII (od 1973 r.) - nagrodą główną wyścigu długiego jest historyczny „Puchar Poloneza". Nazwa, nagroda, związane są z historią żeglarstwa polskiego: rejs dookoła świata kpt. Krzysztofa Baranowskiego na jachcie Polonez i kontynuacja Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza
REGATY DLA SAMOTNIKÓW I ZAŁÓG DWUOSOBOWYCH - pierwsze morskie regaty dla załóg dwuosobowych w Polsce (1982 - 2013).
DODATKOWE TOWARZYSZĄCE WYDARZENIA KULTURALNE - regaty towarzyszyły Festiwalowi Pyromagic w Szczecinie, co roku organizowane były spotkania z ciekawymi żeglarzami, pokazy filmów, koncerty, inne
PROFESJONALNY SATELITARNY TRACKING ONLINE - Baltic Polonez Cup Race to pierwsze regaty tego typu w rejonie Bałtyku i w Polsce (od 2010). Tracking YB umożliwia oglądanie przebiegu regat online podczas wyścigu i historycznych zapisów Trackingu na stronie www
JESTEŚMY AUTOREM ORGANIZACJI MORSKICH ŻEGLARSKICH MISTRZOSTW POLSKI ŻEGLARZY SAMOTNIKÓW I ZAŁÓG DWUOSOBOWYCH ORC W POLSCE - wyszliśmy z tą inicjatywą i pomysłem do Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ w roku 2016. Dzięki przychylności ówczesnego zarządu Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ udało się przeprowadzić kilka edycji Mistrzostw Polski pod patronatem PZŻ. Aktualnie kontynuujemy organizację Mistrzostw Samotników i Załóg dwuosobowych we własnym zakresie, w tym roku planujemy V edycję.

________________________________________
HISTORIA BAŁTYCKICH REGAT SAMOTNYCH ZEGLARZY O PUCHAR POLONEZA ORAZ ZAŁÓG DWUOSOBOWYCH
Inicjatorami samotnego ścigania się na Bałtyku byli kapitanowie Jerzy Siudy i Kazimierz Jaworski, którzy 1 czerwca 1973 roku urządzili „prywatne" samotne regaty na trasie Świnoujście - Christianso - Świnoujście. Wypłynęli na jachtach tego samego typu Taurus dla uczczenia rejsu dookoła świata kpt. Krzysztofa Baranowskiego na jachcie Polonez.
Kazimierz Jaworski i Jerzy Siudy planowali, aby start do Regat Poloneza odbywał się cyklicznie 25 maja o godzinie 17:00, w rocznicę wejścia Krzysztofa Baranowskiego do Plymouth. W latach późniejszych zmieniano kilkukrotnie datę startu.
Od 2010 regaty odbywają się w sierpniu. W roku 1974 powstał Jacht Klub Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, którego pierwszym Komandorem został kpt. ż. w. Andrzej Jaśkiewicz, który podjął się dalszej organizacji Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza.
Organizatorem wykonawczym był ówczesny pracownik WSM, Piotr Stelmarczyk, późniejszy organizator wielu regat w tym Unity Line. Od drugiej edycji patronat nad regatami objął JM Rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie - doc. mgr kpt. ż w. Eugeniusz Daszkowski.
Regaty Poloneza odbywały się od 1973 r do roku 1983 z roczną przerwą w 1982 r. W tym roku zorganizowano zamiast Regat Poloneza regaty dwuosobowe „o Puchar Rektora WSM w Szczecinie".
Po zaprzestaniu organizacji Regat Poloneza w roku 1984 zorganizowano jeszcze jedną edycję regat dwuosobowych na trasie: Świnoujście - Oland Sodra Ground - Świnoujście.
Kapitan Krzysztof Baranowski na jachcie „Polonez" był honorowym uczestnikiem II Regat w roku 1974 jak również w edycjach po reaktywacji.
W roku 1977 regaty odbyły się po raz pierwszy w obsadzie międzynarodowej. Wystartował znany żeglarz z Czechosłowacji - Richard Konkolski z Jacht Klubu Bohumin.
W roku 1984 J.K. WSM w Szczecinie definitywnie zrezygnował z organizowania regat, pod koniec lat dziewięćdziesiątych majątek klubu i jachty zostały sukcesywnie wyprzedane, a klub definitywnie został rozwiązany.
Nagrodą główną, o którą walczą samotnicy, jest wieczysty „PUCHAR POLONEZA" ufundowany przez dyrektora Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi - Edmunda Bąka. Puchar otrzymuje kapitan jachtu, który w najkrótszym czasie przeliczeniowym pokona trasę regat. Historycznie puchar wręczany był w grupach IOR. W edycjach po reaktywacji był wręczany w grupie KWR Single, a obecnie jest wręczany w grupie ORC Single.
Start honorowy w edycjach historycznych odbywał się w Szczecinie o godzinie 17:00 spod Wałów Chrobrego, natomiast start do wyścigu odbywał się następnego dnia w godzinach poobiednich na Zatoce Pomorskiej z redy portu Świnoujście.
Historycznie do regat dopuszczone były jachty, których długość całkowita była nie mniejsza niż 9 m. i które posiadały świadectwo pomiarowe IOR Mark II lub III. W niektórych edycjach tworzono grupy klasowe (np. Vega) które nie brały udziału w walce o Puchar Poloneza. Warunkiem dodatkowym dopuszczenia do regat było: uzyskanie indywidualnej, pisemnej zgody PZŻ na udział w regatach, oraz uzyskanie w Orzeczeniu Zdolności Żeglugowej i w Karcie Bezpieczeństwa wydanej przez Urząd Morski adnotacji, że jacht jest dopuszczony do żeglugi jedno-osobowej.
Warunkiem dopuszczenia do regat było złożenie pisemnego oświadczenia uczestnika startującego po raz pierwszy o jego uprzednim udziale i ukończeniu Regat Samotnych Żeglarzy na Jeziorze Dąbskim lub podobnych, co najmniej równorzędnych regat na innym akwenie, albo też złożenie oświadczenia sporządzonego w oparciu o dziennik jachtowy o przeprowadzonym, samotnym treningu na jachcie zbliżonym typem i wielkością do jachtu zgłoszonego, na trasie minimum 20 Mm. pokonanej pod żaglami bez użycia silnika, z tym że trening musi być rozpoczęty i zakończony w tym samym porcie.
________________________________________
REAKTYWACJA BAŁTYCKICH REGAT SAMOTNYCH ZEGLARZY OPUCHAR POLONEZA - XI EDYCJA W 2010 r.
W 2010 roku Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza reaktywowano po wieloletniej przerwie. Historia zatoczyła koło, dwóch szczecińskich żeglarzy: Krzysztof Krygier i Radosław Kowalczyk postanowili (wzorem Kazimierza Jaworskiego i Jerzego Siudego) wystartować w regatach „Pomerania" na zbliżonej do Regat Poloneza trasie: Świnoujście - Bornholm - Świnoujście. Z powodu odwołania w maju 2010 „Regat Pomerania" powstał pomysł reaktywacji Regat Poloneza i popłynięcia trasą Świnoujście - Christianso - Świnoujście. Reaktywacją regat i ich organizacją zajął się Krzysztof Krygier, morski żeglarz regatowy specjalizujący sie w żeglarstwie samotnym. W reaktywację Regat Poloneza szczególnie zaangażowani byli: Piotr Stelmarczyk (organizacja zakończenia i pomoc merytoryczna całości), Ś.P. Janusz Charkiewicz (wsparcie historyczne i w zakresie materiałów archiwalnych), Marek Słaby (udostępnienie Barki Arki dla uczestników regat i ogólna pomoc merytoryczna). Od 2010 r. Regaty Poloneza zostają pierwszymi w Polsce pełnomorskimi Regatami korzystającymi z Trackingu jachtów online, dzięki uprzejmości firm Inventia i Vingo (X-Way), które podczas dwóch pierwszych edycji obsługiwały system Trackingu. Od roku 2012 Baltic Polonez Cup Race korzystają z profesjonalnego Trackingu satelitarnego YB z Wielkiej Brytanii. Regatom towarzyszy wyjątkowa atmosfera żeglarska i niespotykane koleżeństwo wśród startujących żeglarzy. Puchar Poloneza kolejnym zwycięzcom przekazała żona ostatniego historycznego zwycięzcy Jerzego Madei - Ewa Madeja. Historycznym celem regat było popularyzowanie żeglarstwa, utrwalenie pamięci o rejsie wokółziemskim jachtu „POLONEZ" oraz umożliwienie treningu kandydatom do Transatlantyckich Regat Samotnych Żeglarzy. Od roku 2013 organizowany jest Prestart w Szczecinie, a od 2015 roku dodatkowe wyścigi Pyromagic zaliczane do klasyfikacji Mistrzostw Samotników i Załóg Dwuosobowych, od tego momentu żeglarze ścigają się w pięciu wyścigach na trzech dystansach. W roku 2016 organizatorzy Baltic Polonez Cup Race wychodzą z inicjatywą do KŻM PZŻ utworzenia Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski Żeglarzy Samotników i Załóg Dwuosobowych ORC. Baltic Polonez Cup Race była imprezą towarzyszącą Festiwalowi Sztucznych Ogni Pyromagic w Szczecinie, a uczestnicy mogli podziwiać profesjonalne pokazy fajerwerków tworzone przez najlepsze firmy z całego świata.
________________________________________
Uczestnicy VIP którzy brali udział od 1973 roku:
Kuba Jaworski
Jerzy Siudy
Krzysztof Baranowski
Czesław Gogołkiewicz
Jerzy Madeja
i inni doskonali żeglarze

W edycjach po reaktywacji od roku 2010 wystartowało: ponad 100 samotników i 200 żeglarzy grup dwuosobowych, w tym wielu kilkakrotnie. Uczestnicy VIP którzy brali udział po reaktywacji od 2010 roku:

Krzysztof Baranowski - 4 krotnie
Szymon Kuczyński - 4 krotnie
Zbigniew Gutkowski - 2 krotnie
Maciej Marczewski - 1 krotnie
Tomasz Cichocki - 2 krotnie
Roman Paszke - 3 krotnie
Joanna Pajkowska - 4 krotnie
Uwe Roetgering - 2 krotnie
Kuba Strzyczkowski - 4 krotnie
Radosław Kowalczyk - 2 krotnie
Krystian Szypka - 3 krotnie
Andrzej Kopytko - 4 krotnie
Leszek Stoch - 1 krotnie
Piotr Czarniecki - 2 krotnie
Ś.P. Edward Zając - 3 krotnie
Krzysztof Kołakowski - 3 krotnie
Bartłomiej Czarciński - 1 krotnie
Sławomir Turniak - 9 krotnie
Władysław Chmielewski - 8 krotnie
i inni doskonali żeglarze
________________________________________
BALTIC POLONEZ CUP RACE KALENDARIUM - NAJWAZNIEJSZE WYDARZENIA I DATY
1973 - Wyścig dwóch słynnych kapitanów K. Jaworskiego i J. Siudego
1982 - Regaty Samotników się nie odbyły, w zamian zorganizowano wyścig załóg dwuosobowych na innej trasie
1983 - Ostatnia edycja regat samotników przed reaktywacją
1984 - Ostatnia edycja regat dwuosobowych
2010 - Reaktywacja imprezy - Baltic Polonez Cup staje się pierwszą w Polsce i w rejonie Bałtyku imprezą morską korzystająca z Trackingu jachtów zwiększającego bezpieczeństwo, atrakcyjność i medialność
2010 - Organizator wprowadza dodatkową klasyfikację sterników: rankingi grupowe i generalne sumujące wyścigi z wszystkich lat w poszczególnych grupach i w ujęciu generalnym
2012 - Trasę pełnomorską pokonuje pierwszy w historii jacht balastowo mieczowy Sputnik II z Mateuszem Stodulskim
2012 - Niepobite do dziś Rekordy długości czasu przebycia trasy ustanawiają: Jacek Guzowski na jachcie Eternity 105h:17m:15s i Szymon Kuczyński na Lilla My 106h:56m:15s
2013 - Organizator wprowadza grupy dwuosobowe - Baltic Polonez Cup zostaje pierwszą imprezą pełnomorską w Polsce organizowaną dla załóg dwuosobowych (edycje historyczne od 2012)
2013 - Pierwszy raz w polskiej imprezie wystartował wyścigowy jacht klasy IMOCA 60 - „Energa" Zbigniewa Gutkowskiego, który ustanowił rekord trasy Solo (14h:43m:00s) - nie pobity do dzisiaj
2013 - Rekord trasy dla jachtów jednokadłubowych (grupa Cruiser jachtów turystycznych) ustanawia Kuba Strzyczkowski, który na jachcie Delphia Trójka przepłynął trasę w (28h:22m:25s)
2013 - Rekord trasy dla jachtów wielokadłubowych posiada Joanna Pajkowska na Katamaranie Cabrio 2 - (26h:35m:45s)
2014 - Drugi start jachtu Energa ze Z. Gutkowskim i M. Dejewskim - rekord przebycia trasy w grupie Double 17h:24m:16s (niepobity do dziś)
2015 - Powrót do organizacji Prestartu w Szczecinie (impreza towarzysząca Festiwalowi Pyromagic)
2015 - Tradycyjną trasę pełnomorską, pokonuje z powodzeniem najmłodszy skipper samotnik w historii: Aleksander Wertman (18 l)
2015 - W regatach bierze największa w całej historii ilość jachtów - 86
2016 - Jesteśmy autorem stworzenia Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski Żeglarzy Samotników i Załóg Dwuosobowych ORC. Wystąpiliśmy do Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ z w/w pomysłem i inicjatywą, która
została zaakceptowana. W tym roku Baltic Polonez Cup Race otrzymuje po raz pierwszy nominację do organizacji Morskich Mistrzostw Polski Żeglarzy Samotników i Załóg Dwuosobowych ORC (organizacja pięciu wyścigów na trzech dystansach, zgodnie z przepisami ISAF, ORC, RRS, OSR)
2016 - Po raz pierwszy startuje duet Pań - Dorota Dajkowska i Małgorzata Podwysocka na jachcie Lobuś
2016 - Uczestnik regat Piotr Klejszta podczas Prestartu Pyromagic w Szczecinie bierze ślub w North East Marina na jachcie na którym startuje
2017 - Baltic Polonez Cup Race otrzymuje po raz drugi nominację od PZŻ-tu do organizacji Morskich Mistrzostw Polski Żeglarzy Samotników i Załóg Dwuosobowych ORC (organizacja pięciu wyścigów na trzech dystansach, zgodnie z przepisami ISAF, ORC, RRS, OSR)
2017- 2018 - Organizator przeprowadza kompleksową renowację „Pucharu Poloneza", puchar od 2010 roku przejechał około 14 tys. km promując żeglarstwo samotne w Polsce podczas Targów Żeglarskich i innych imprez
związanych z żeglarstwem
2018 - Najszybszy jak do tej pory wyścig Polonez Cup - pobite zostały kolejne rekordy czasowe pokonania trasy przez jachty typu Cruiser
2018 - Tradycyjną trasę pełnomorską, pokonuje z powodzeniem najmłodszy skipper załóg dwuosobowych w historii: Jarosław Bartosz (18 l)
2018 - Sławomir Turniak zostaje skipperem rekordzistą w całej historii regat, samotnie ukończył 9 edycji Baltic Polonez Cup Race (wszystkie po reaktywacji), drugi rekordzista Władysław Chmielewski ukończył 8 edycji
2019 - XX Jubileuszowa edycja Baltic Polonez Cup Race odbędzie się ponownie w formule pięciu wyścigów na trzech dystansach.
2019 - Sławomir Turniak zgłoszony jest po raz dziesiąty, a Władysław Chmielewski po raz dziewiąty
2020 - Ponownie wykonano kompleksową renowację „Pucharu Poloneza i wykonano bezpieczne opakowanie transportowe dla pucharu.
________________________________________
Zainteresowane wsparciem i organizacją imprezy: instytucje, firmy, osoby prywatne prosimy o kontakt z Fundacją Żeglarską Sailportal.pl
Komandor regat: Krzysztof Krygier
mail bluefin@interia.pl
telefon: 601233434

Baltic Polonez Cup Race 2021

back

Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Zamknij okno [x]

REJESTRUJ

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

E-mail:

REDAKCJA SAILPORTAL.PL

bluefin"at"interia.pl

Telefon komórkowy:

+48 601 233 434

Formularz KontaktowyImię i nazwisko
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść wiadomości

* pola obowiązkowe
Aby wysłać formularz wpisz hasło z obrazka
obrazek