325 dni
22H 20M 27S
NEWS
21.07.21
- Sailnews Polska
« POWRÓT

Komunikaty - XXI Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza - Baltic Polonez Cup Race 2022


BAŁTYCKIE REGATY SAMOTNYCH ŻEGLARZY O PUCHAR POLONEZA
Baltic Polonez Cup Race
od 2010r Kontynuujemy Historię i Tradycję Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza


Komunikat 7

12.08.2021

Kradzież Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza - CD

Kolejne nieuprawnione użycie znaku towarowego przez organizatorów plagiatu Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza?

W dniu dizsiejszym 12.08.2021 ze zdziwieniem znaleźliśmy na materiałach plagiatu Regat Poloneza logo Akademii Morskiej ze Szczecina z dopiskiem "Współorganizator" .

Skontaktowaliśmy się natychmiast z działem marketingu i z działem prawnym Akademii Morskiej w Szczecinie, uzyskaliśmy następujące informacje:

Akademia Morska zaprzecza, aby była współorganizatorem plagiatu Regat Poloneza, dział prawny wskazuje, że użyto w tym wypadku znaku towarowego Akademii Morskiej bez jej zgody.

Według Działu prawnego Akademii Morskiej w Szczecinie użyczono statek Nawigator do zabezpieczenia imprezy, nie ma mowy o tym aby Akademia Morska uczestniczyła w organizacji plagiatu Regat Poloneza.

Print Screeny wykonane 12.08.2021 na portalu społecznościowym FB - strona plagiatu Regat Poloneza:

Lista startowa ORC + Lista startowa Open

 

 


Komunikat 6

11.08.2021

Kradzież Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza - CD

Szanowni Państwo

Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza w roku 2021 zostały odwołane i prowadzimy prace nad organizacją edycji 2022. Pan Sławomir Turniak i Klub Żeglarzy Samotników w sposób nieuprawniony (bez naszej zgody) używa nazwy imprezy, którą reaktywowaliśmy w 2010 roku i którą organizujemy do dziś, nasza Fundacja jest w posiadaniu Pucharu Poloneza, który jest nagrodą główną w naszych regatach i nie planujemy przekazywać go bez uzgodnienia innym podmiotom.

Informujemy, że pomimo naszemu zdecydowanemu sprzeciwowi Pan Sławomir Turniak i KŻS nie zaniechali organizacji kopii naszej imprezy, nie zaniechali również wykorzystywania nazwy naszej imprezy, nie zlikwidowali fałszywych stron www i fałszywego fan page naszej imprezy które stworzyli.

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Pana Sławomira Turniaka i KŻS na nasze pisma, Sławomir Turniak i KŻS nie odebrali również korespondencji przesłanej przez naszego adwokata.

Oświadczamy że: nadal nie wyrażamy zgody na wykorzystanie nazwy naszej imprezy do organizacji kopii naszych regat, nie uzgadniano i nie konsultowano z nami jej wykorzystania, zdecydowanie protestujemy przeciwko takim rozbójniczym i działaniom.

Poniżej część treści pisma jakie zostało przesłane zainteresowanym stronom:

"W imieniu Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl wzywam do zaniechania do 4 sierpnia 2021 r. posługiwania się i publikowania w jakimkolwiek celu i w jakiejkolwiek formie tekstów i znaków dotyczących "Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza", a w tym do usunięcia strony internetowej http://www............pl/ oraz Fan Page'a na Facebook'u - "Plagiat Regat Poloneza" - pod rygorem skierowana sprawy na drogę sądową oraz żądania odszkodowania. Wyjaśniam, że wezwanie dotyczy Pana Sławomira Turniaka zarówno jako osoby fizycznej, jak i jako reprezentanta Klubu Żeglarzy Samotników (KŻS). Nadto zaznaczam, iż Fundacja Żeglarska Sailportal.pl złożyła zgłoszenie znaku towarowego "Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza - Baltic Polonez Race Cup" w Urzędzie Patentowym, a więc rozpoczęła się już ochrona w rozumieniu art. 123 ustawy Prawo własności przemysłowej. W efekcie jakiekolwiek inne podmioty nie mogą posługiwać się w/w znakiem, pod rygorem odpowiedzialności prawnej"

W celu wyegzekwowania naszych praw Fundacja Żeglarska Sailportal.pl w najbliższych dniach złoży pozew do sądu przeciwko Sławomirowi Turniakowi i KŻS, będziemy dochodzili naszych praw na drodze sądowej.

Z Wyrazami Szacunku

Prezes Zarządu Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl

Organizator Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza

Krzysztof Krygier


Komunikat 5

24.07.2021

Kradzież Bałtyckich Regat Samotniych Żeglarzy o Puchar Poloneza CD

Przesyłamy pismo jakie wysłaliśmy dzisiaj do Prezesa Marcina Raubo, Zarządu i Biura Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Pismo w dole artykułu w załączniku.


Komunikat 4

24.07.2021

Kradzież Bałtyckich Regat Samotniych Żeglarzy o Puchar Poloneza CD.

Szanowni Państwo

W związku z tym, że na fałszywej stronie internetowej Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza, którą uruchomił w dniu wczorajszym Klub Żeglarzy Samotników umieszczono nieprawdziwe informacje dotyczące reaktywacji i organizacji naszej imprezy od 2010r, jak również umieszczono częściowo nieprawdziwe informacje dotyczące organizacji edycji historycznych, prześlemy w najbliższym czasie do Klubu Żeglarzy Samotników Żądanie sprostowania nieprawdziwych treści.

Obok link do historii Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza KLIKNIJ

Z Wyrazami Szacunku

Organizator Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza

Prezes Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl

Krzysztof Krygier


Komunikat 3

24.07.2021

Kradzież Bałtyckich Regat Samotniych Żeglarzy o Puchar Poloneza CD.

Szanowni Państwo

W dniu wczorajszym uruchomiono (fałszywy profil na FB i fałszywą witrynę internetową naszych regat) - rozpoczynamy zdecydowane kroki prawne w celu ochrony naszych praw. W tej chwili możemy już mówić o jawnej kradzieży naszej jedenastoletniej pracy.

Będziemy informowali o postępach w/w działań.

Bardzo prosimy wszystkich o wsparcie nas w walce o nasze prawa w zaistniałej sytuacji.

Z Wyrazami Szacunku

Organizator Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza

Prezes Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl

Krzysztof Krygier


Komunikat 2

20.07.2021

W związku z próbą nielegalnego przejęcia organizacji naszej imprezy publikujemy nasze oświadczenie w tej sprawie:

Szanowni Państwo
1. Po pierwsze chcielibyśmy poinformować, że prowadzimy już działania organizacyjne nad kolejną edycją Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza - Baltic Polonez Cup Race 2022.
Bardzo serdecznie zapraszam do kibicowania, uczestnictwa i oczywiście wsparcia w roku kolejnym.
2. Po drugie chcielibyśmy Państwa poinformować o bardzo przykrym incydencie jaki nas spotkał:
W dniu 20.07.21 otrzymaliśmy przedziwny e-mail od Prezesa Klubu Żeglarzy Samotników Pana Sławomira Turniaka z informacją, cytuję:
"Klub Żeglarzy Samotników podjął decyzję o organizacji w bieżącym roku naszej imprezy" ???? !!! , KŻS oczekuje od nas również przekazania głównej nagrody naszej imprezy "Pucharu Poloneza", który od 11 lat wręczamy naszym uczestnikom .!!!!! ?????
Jesteśmy zażenowani próbą bezprawnego i ordynarnego przejęcia organizacji naszej imprezy, w związku z tym oświadczamy:
 Jedynym i wyłącznym organizatorem Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza „Baltic Poloneza Cup Race" jest od 2010 roku Fundacja Żeglarska Sailportal.pl !!!!!
  Klub Żeglarzy Samotników nie kontaktował się z nami w celu jakichkolwiek konsultacji, propozycji współpracy, przekazania organizacji regat - etc - stąd otrzymany mail od Pana Sławomira Turniaka traktujemy jako niepoważny i wysoce niestosowny, wręcz bezczelny.
 Kilka lat temu KŻS próbował nielegalnie za naszymi plecami zastrzec nazwę „Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza" jako znak towarowy - Urząd Patentowy po wniesieniu przez nas zastrzeżenia odrzucił taki wniosek - dodam, że KŻS nigdy nie był organizatorem Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza, ani nie uczestniczył aktywnie w organizacji i w pozyskaniu środków na organizację imprezy, nie ma do tej nazwy jak i do samej organizacji żadnych praw !!!!
 Informujemy, że główną nagrodą w w/w regatach jest historyczny Puchar Poloneza przekazany nam przez historycznego Fundatora Śp. Edmunda Bąka. Puchar Poloneza jest w naszym posiadaniu i wygrywają go co roku nasi uczestnicy. Nie planujemy przekazywać go innemu organizatorowi jako nagrody w bliżej nieokreślonej innej imprezie, a w szczególności organizatorowi który w sposób bezczelny bez żadnych wcześniejszych konsultacji oczekuje jego przekazania .... etc.
 W związku z powyższym - traktujemy działania Klubu Żeglarzy Samotników i Pana Sławomira Turniaka jako nielegalne i wysoce nieetyczne, traktujemy je jako próbę nielegalnego przejęcia imprezy, wykorzystanie jej nazwy i naszego jedenastoletniego dorobku organizacyjnego i finansowego jako organizatora. Traktujemy to również jako próbę destabilizacji kolejnych edycji naszej imprezy !!!!!
 Nie wyrażamy zgody na używanie nazwy naszych regat: Bałtyckie Regaty Żeglarzy Samotników o Puchar Poloneza i lub Baltic Polonez Cup Race - przez innego organizatora, nie wyrażamy również zgody na wykorzystanie przez niego jakichkolwiek materiałów ze strony głównej naszych regat www.regaty-poloneza.pl, www.portalzeglarski.com - a w szczególności na wykorzystanie materiałów zamieszczonych w naszych witrynach bez jakichkolwiek konsultacji z nami i bez naszej zgody.
 Informujemy, że w przypadku prób wykorzystania naszej nazwy i lub jakichkolwiek materiałów z naszych stron przez innego organizatora w celu dezinformacji naszych uczestników, partnerów, patronów, w celu wykorzystania naszego jedenastoletniego dorobku, prób podszywania się pod naszą fundację, podszywania się pod organizatora Regat Poloneza, oraz prób zdestabilizowania organizacji kolejnych edycji naszej imprezy - podejmiemy bardzo zdecydowane kroki prawne.
3. Uczulamy naszych uczestników, patronów i partnerów:
Jedynym i wyłącznym organizatorem Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza jest Fundacja Żeglarska Sailportal.pl, żadna inna organizacja nie jest upoważniona do występowania w naszym imieniu i jako organizator Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza - Baltic Polonez Cup Race.

W przypadku prób występowania w naszym imieniu, podszywania się pod Fundację Żeglarską Sailportal.pl, podszywania się pod organizatora Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza, opublikowania materiałów zgłoszeniowych do regat, wystąpienia o wsparcie finansowe, patronat, licencję na prowadzenie regat  etc. - o natychmiastowe poinformowanie nas o takiej sytuacji - tel. 601233434 bluefin@interia.pl.

Natychmiast podejmiemy odpowiednie kroki prawne.
O zaistniałej sytuacji poinformowaliśmy dział licencji PZŻ, Komisję Żeglarstwa Morskiego PZŻ, Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski, oraz wszystkich naszych partnerów i patronów.
Z Wyrazami Szacunku
Prezes Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl
Organizator Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza „Baltic Polonez Cup Race"
Krzysztof Krygier
#regatypoloneza
#balticpolonezcuprace


Komunikat nr 1

Odwołujemy organizację naszej imprezy z powodu pandemii Covid 19 w roku 2021

XXI edycja Regat Baltic Polonez Cup Race 2022 i V Mistrzostwa Samotników i Załóg Dwuosobowych planowane są w sierpniu 2022 r.

Już prowadzimy prace nad organizacją kolejnej edycji.

W związku z dalszym rozwojem imprezy poszukujemy:
- Sponsora Strategicznego
i (lub)
- Poważnego Inwestora, który podejmie się finansowania i organizacji imprezy w kolejnych sezonach.

Wiecej informacji o imprezie KLIKNIJ


Zainteresowane wsparciem i organizacją imprezy: instytucje, firmy, osoby prywatne prosimy o kontakt z Fundacją Żeglarską Sailportal.pl
Komandor regat: Krzysztof Krygier
mail bluefin@interia.pl
telefon: 601233434


Konto do wpłat darowizn:

Fundacja Żeglarska Sailportal.pl

ul. Nowowiejska 1F/6 71-219 Bezrzecze

REGON: 363984890, NIP: 8513193385

Numer KRS: 0000608148

Koniecznie z dopiskiem: „Darowizna na rzecz działalności statutowej Fundacji Sailportal.pl”

Konto: M-bank 24114020040000320276130897

 

#baltyckieregatysamotychzeglarzyopucharpoloneza

#regatypoloneza

#balticpolonezcuprace

Załączniki:
Pismo do ZOZŻ - 24.07.2021« POWRÓT


Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Zamknij okno [x]

REJESTRUJ

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

E-mail:

REDAKCJA SAILPORTAL.PL

bluefin"at"interia.pl

Telefon komórkowy:

+48 601 233 434

Formularz KontaktowyImię i nazwisko
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść wiadomości

* pola obowiązkowe
Aby wysłać formularz wpisz hasło z obrazka
obrazek