396 dni
8H 15M 30S
NEWS
21.03.20
- Sailnews Polska
« POWRÓT

Nowe procedury dla żeglarzy i wodniaków - Koronawirus - Komunikat Straży Granicznej


Nowe procedury wynikające z nowych zasad dotyczących przekraczania polskiej granicy przez załogi jachtów wracających z rejsów zagranicznych, gdy ostatnim portem postoju był port znajdujący się w strefie Schengen.

Z uwagi na aktualnie panującą sytuację epidemiczną w Polsce, oraz w krajach nadbałtyckich należy poinformować Straż Graniczną o zamiarze wejścia do portu. Informacje załogi mają przekazywać za pośrednictwem administracji morskiej (kapitanat lub bosmanat portu). Rekomendowane jest również w miarę możliwości bezpośrednie informowanie Straży Granicznej o planowanym wejściu do portu.

W odniesieniu do każdej jednostki rekreacyjnej, tj. jednostki prowadzącej żeglugę w celu sportowym lub turystycznym, podejmowane będą indywidualne działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wymagań prawnych zawartych w przepisach:
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (z późn. zm.). Zgodnie z § 2 ust. 2 osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:
a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,
b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć, obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (z późn. zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania wjazdowy ruch graniczny w morskich przejściach granicznych został ograniczony do następujących podróżnych:
1) obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemców posiadających Kartę Polaka;
4) szefów misji dyplomatycznych oraz członków personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osób posiadających stopień dyplomatyczny oraz członków ich rodzin;
5) cudzoziemców posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) cudzoziemców posiadających prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadających zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
a) wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
b) przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy.
7) cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.


W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej MSZ RP uruchomiło infolinię dla Polaków przebywających za granicą. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.


« POWRÓT


Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Zamknij okno [x]

REJESTRUJ

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

E-mail:

REDAKCJA SAILPORTAL.PL

bluefin"at"interia.pl

Telefon komórkowy:

+48 601 233 434

Formularz KontaktowyImię i nazwisko
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść wiadomości

* pola obowiązkowe
Aby wysłać formularz wpisz hasło z obrazka
obrazek