363 dni
18H 52M 53S

Wydarzenia wszystkie

sierpień »

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NEWS
16.03.11
- Ubezpieczenia Artykuly Sailnews
« POWRÓT

Ubezpieczenie OC skippera


Odpowiedzialnośc cywilna skipera – co warto wiedzieć i jak się ubezpieczyć

Świadmość, że skiper kierując jachtem ponosi z tego tytułu odpowiedzialność cywilną dopiero się na naszym rynku rodzi. Nie każdy zastanawia się, że nawet skiper prowadząc jacht czarterowy nieodpłatnie dla grona znajomych odpowiada także za wypadki jakim ulegli na jachcie właśnie ci znajomi, o ile do wypadku doszło z winy skipera. Najbardziej brzemienne w skutkach są szkody osobowe, gdyż w przypadku znacznych uszczerbków na zdrowiu (np. uszkodzenie kręgosłupa) lub śmierci odszkodowania mogą być „milionowe” i obejmować nie tylko zadośćuczynienie za ból i krzywdę, ale także koszty rehabilitacji i nawet rentę dożywotnią!

W takich sytuacjach jachtowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków okazuje się zazwyczaj niewystarczające. Z kolei ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora (posiadacza) jachtu nie pokrywa roszczeń pomiędzy członkami załogi a jedynie roszczenia osób trzecich (inne jachty i ich załogi, mariny itp.).

W ofercie ubezpieczeniowej spotyka się dwie odmiany OC skipera, dedykowane do skiperów zawodowych, czyli takich, którzy pobierają wynagrodzenie za świadczenie usług skipera oraz dla skiperów niezawodowych, których wygodnie można określać jako skiper-przyjaciel, skiper-rodzina.

Ubezpieczenie OC dla skiperów obejmuje ochroną wynikającą z przepisów prawa odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzenia jachtu jako skiper.

Jednostki czarterowane z reguły ubezpieczone są zarówno w zakresie odpowiedzialności cywilnej jak i jachtcasco. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skipera jest ważnym uzupełnieniem ochrony dla skipera i załogi czarterowej.

W pewnych sytuacjach może się zdarzyć, że ubezpieczenie OC jachtu lub jachtcaso nie pokrywają szkody względnie suma ubezpieczenia jest niewystarczająca. Takie przypadki powinno pokrywać proponowane rozszerzone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skipera.

Ubezpieczenie może objąć ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego, występującego w roli czarterującego i kapitana jachtu na całym świecie. Polisa OC skipera pokrywa między innymi:

- szkody w wyczarterowanym jachcie przy udowodnionym rażącym niedbalstwie,

- roszczenia z odpowiedzialności cywilnej poszczególnych członków załogi pomiędzy sobą,

- koszty zabezpieczające w przypadku zajęcia jachtu w zagranicznym porcie,

- roszczenia właściciela z powodu utraty wpływów z czarteru wskutek zawinionych szkód w jachcie

Przykłady zastosowania polisy OC skipera:

1. Podczas wpływania do przystani skiper jachtu czarterowego nie zauważył drugiego wpływającego jachtu Doszło do kolizji i ten drugi jacht został uszkodzony. Suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jachtu czarterowego nie wystarcza do naprawienia szkody. Lukę w ochronie ubezpieczeniowej zamyka ubezpieczenie OC skipera z określoną sumą ubezpieczenia w odniesieniu do szkód osobowych i rzeczowych. Jeżeli w wyniku tego rodzaju zdarzenia jacht musi zostać zacumowany w zagranicznym porcie, wówczas z ubezpieczenia OC skipera pokrywane są koszty z tym związane do wysokości uzgodnionej w polisie.

2. Podczas rejsu wokół Majorki w wyniku burzy jacht wywraca się. Jeden członek załogi jest ciężko ranny. Skiper zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, gdyż najwyraźniej przeoczył mieliznę. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jachtu nie pokrywa roszczeń członków załogi w stosunku do skipera. Takie roszczenia pokrywane są z polisy odpowiedzialności cywilnej skipera.

3. Zaistniała szkoda z ubezpieczenia jachtcasco nie może być wypłacona z uwagi na rażące niedbalstwo, które przyczyniło się do powstania szkody w czarterowanym jachcie (np. skiper pod wpływem alkoholu, wyjście z portu pomimo bardzo złych warunków pogodowych). Tego rodzaju zdarzenia szkodowe, w których dowiedziono rażące niedbalstwo po stronie ubezpieczającego, pokrywane są z OC skipera do sumy określonej w umowie ubezpieczenia. Przykładem rażącego niedbalstwa są także wypadki spowodowane przez skiperów znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

4. Jeśli w wyniku zawinionej przez skipera szkody, wypada zarezerwowany czarter ponieważ stocznia nie zdążyła jachtu naprawić, to z tego tytułu firma czarterowa może wystąpić do skipera z roszczeniem odszkodowawczym. Ubezpieczenie OC skipera pokrywa roszczenia skierowane do skipera a także oddala niesłuszne żądania.

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem OC skipera zapraszam do kontaktu z naszym biurem brokerskim info@proffman.pl

Proffman Broker jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym zarejestrowanym w Polsce, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii , Austrii i krajach skandynawskich i w tych krajach lokowane są ubezpieczenia naszych klientów. Prowadzimy bezpłatną obsługę szkodową dla naszych klientów. Posiadamy certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie prowadzenia działalności brokerskiej.

Życzę, aby nikt z Państwa nie był zmuszony do korzystania z zawartej polisy OC skipera!!!

Małgorzata Glueck

broker ubezpieczeniowy

Proffman Broker Sp. z o.o.

autor: Małgorzata Glueck


« POWRÓT


Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Zamknij okno [x]

REJESTRUJ

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

E-mail:

REDAKCJA SAILPORTAL.PL

bluefin"at"interia.pl

Telefon komórkowy:

+48 601 233 434

Formularz KontaktowyImię i nazwisko
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść wiadomości

* pola obowiązkowe
Aby wysłać formularz wpisz hasło z obrazka
obrazek